הגשת בקשה לקבלת מענק עבודה על ידי יורש חוקי (טופס 930)

שירות זה מאפשר ליורשים חוקיים, ליפות את כוחו של אחד מהם להגיש תביעה בשמם, לקבלת מענק עבודה של הנפטר המוריש. 

מונגש-לתוכנות-הקראה-ייפויי-כוח-והצהרה-הגשת-תביעה-לקבלת-מענק-עבודה-עי-יורש-חוקי-טופס-930-1.docx


נגישות