הגשת בקשה לקבלת תוספת בדמי הכיס למתנדבי שירות לאומי זכאים

שירות זה מספק מידע לבני ולבנות שירות הזכאים, להגיש בקשה לתוספת בדמי הכיס מהעמותה בה מתבצע השירות.

טופס-בקשה-לאישור-חולה-צליאק-דגנת-1.pdf


טופס-בקשה-להכרה-כמתנדב-בודד-1.pdf


טופס-ריכוז-תשלומים-למתנדבים-1.xlsx


נגישות