הגשת בקשה לתביעת גמלה לידועים בציבור (שאיר)

שירות זה מאפשר לבני או לבנות זוג של נפטרים להגיש בקשה לקצבת שאירים.

בקשה-לתביעת-גמלה-לידועים-בציבור-שאיר-1.pdf


נגישות