הגשת בקשה – פטור מהוראות מחייבות לפי דיני הטיס

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לפטור מדיני הטיס לפי חוק הטיס, תשע"א–2011 ותקנותיו.

טופס-בקשה-לפטור-מדיני-הטיס-לעניין-הובלת-חומרים-מסוכנים-1.docx


נוהל-טיפול-בבקשה-לפטור-מהוראות-מחייבות-לפי-דיני-הטיס-1.pdf


נוהל-טיפול-בבקשת-פטור-מדיני-הטיס-או-הרשאה-לעניין-הובלת-חומרים-מסוכנים-באוויר-1.pdf


טופס-בקשה-לפטור-מדיני-הטיס-לעניין-הובלת-חומרים-מסוכנים-באנגלית-1.docx


נגישות
×