הגשת בקשות להישבון (החזר מס) לבלו על דלק

שירות זה מספק מידע ומאפשר להגיש בקשות לקבלת הישבון בלו על סולר. 

צו-בלו-על-דלק-פטור-התשסה-–-2005-1.pdf


נוהלי-בלו-פרק-2-הישבון-בלו-על-סולר-1.pdf


נגישות