הגשת בקשת יחיד לפתיחת הליכי חדלות פירעון

שירות זה מאפשר לחייב יחיד להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

נוסח-כתב-התחייבות-2.pdf


כתב-ויתור-סודיות-2.pdf


רשימת-מסמכים-נדרשים-להגשת-בקשת-יחיד-לפתיחת-הליכי-חדלות-פירעון-1.pdf


טופס-הבקשה-לפתיחת-הליכי-חדלות-פירעון-ליחיד-–-להגשה-ידנית-1.pdf


נגישות
×