הגשת דו"ח דו חודשי על הכנסות והוצאות

שירות זה מאפשר לחייב יחיד להגיש לממונה ולנאמן דו"ח דו חודשי על הכנסות והוצאות כנדרש במהלך תקופת התנהלות הליך חדלות הפירעון או פשיטת הרגל

דוח-על-הכנסות-והוצאות-1.pdf


נגישות