הגשת דו"ח התמחות באדריכלות והנדסה אזרחית – מבנים

שירות זה מאפשר לאדריכלים ולהנדסאים להגיש דוח המפרט את פרטי ההתמחות שלהם.

אמות-מידה-וסדרי-התמחות-לרישוי-מהנדסי-מבנים-1.pdf


אמות-מידה-וסדרי-התמחות-לאדריכלים-1.pdf


כתב-התחייבות-של-המאמן-1.pdf


חוברת-מרישוי-לרישום-1.pdf


נגישות