הגשת דו"ח על איסוף ומִחזור של מכלי משקה

שירות זה מאפשר ליצרנים וליבואנים של מכלי משקאות למלא דו"ח רבעוני ודו"ח שנתי על מחזור המכלים במפעלם מכוח חוק הפיקדון. הטפסים נמצאים בתחתית העמוד.

חוות-דעת-רואה-חשבון-1.docx


המלצה-לפטור-מתהליך-RIA-1.docx


דיווח-רבעוני-לעניין-חוק-הפיקדון-1.xlsx


דיווח-שנתי-לעניין-חוק-הפיקדון-1.xlsx


מתכונת-דיווח-של-יצרנים-ויבואנים-של-מכלי-משקה-מכוח-חוק-הפיקדון-1.docx


ריכוז-הערות-הציבור-למתכונת-הדיווח-1.docx


נגישות
×