הגשת דו"ח צריכת אנרגיה שנתית תעשייתי או מסחרי

שירות זה מאפשר לצרכן אנרגיה להגיש לממונה במשרד האנרגיה דו"ח צריכת אנרגיה שנתית. 

חוברת-הדרכה-דיווח-צריכת-אנרגיה-שנתית-מגזר-תעשייתי-מסחרי-1.pdf


הדרכה-לדירקטור-חברה-1.pdf


חוברת-הדרכה-מסלול-אלטרנטיבי-לקבלת-הרשאה-דיווח-צריכת-אנרגיה-שנתית-1.pdf


אישור-מורשה-לביצוע-דיווח-צריכת-אנרגיה-שנתית-של-החברה-1.docx


נגישות
×