הגשת דיווח כספי שנתי לרשם האגודות השיתופיות

שירות זה מאפשר לאגודות שיתופיות להגיש את הדיווחים השנתיים שלהן לרשם, בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות.

תוספת-חמישית-1.docxנוסח-מומלץ-לדוח-שנתי-על-ההכנסות-וההוצאות-של-אגודה-לשיכון-1.doc


הצהרה-על-אי-פעילות-כספית-לאגודות-שטרם-החלו-את-פעילותן-הכספית-1.docx


הצהרה-על-אי-פעילות-כספית-לאגודות-שפעילותן-הכספית-הוספקה-ויתרת-המאזן-היא-0-1.docx


הנחיות-להגשת-דיווח-כספי-שנתי-מקוון-באזור-העסקי-1.pdf


נגישות