הגשת הצהרה בדבר אישור לביצוע החזר מס לחשבון בנק של נישומים גרושים או פרודים (טופס 4442)

שירות זה מאפשר לבני זוג שהתגרשו או נפרדו להגיש הצהרה לצורך החזר מס לנישומים גרושים/פרודים בתקופה שהיו נשואים.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-מס-הכנסה-4442-הגשת-הצהרה-בדבר-אישור-לביצוע-החזר-מס-לחשבון-בנק-של-נישומים-גרושים-או-פרודיםטופס-4442-1.docx


נגישות