הגשת מועמדות לוועדת קבלה לקורסי מנהלי עבודה בבניין ובנייה הנדסית ומנהלי עבודה כבישים, תשתיות ופיתוח

שירות זה מאפשר למועמדים לקורסים במקצועות: מנהלי עבודה בבניין ובנייה הנדסית ומנהלי עבודה עפר תשתיות ופיתוח, להגיש מועמדות לוועדת קבלה.

נהלים-לקבלה-להכשרות-מנהלי-עבודה-בבניין-ובנייה-הנדסית-ומנהלי-עבודה-בכבישים-תשתיות-ופיתוח-נובמבר-2022-1.pdf


נספח-א-הגשת-מועמדות-לועדת-קבלה-בקורס-מנהלי-עבודה-בניין-ובנייה-הנדסית-מסלול-רגילסטאז-ומנהלי-עבודה-כבישים-תשתיות-ופיתוח-1.pdf


נספח-ב-הצהרת-הקבלן-על-וותק-בעבודה-1.pdf


נספח-ב1-הצהרה-על-תקופות-העסקה-בחברות-בנייה-1.pdf


נספח-ג-ערעור-על-החלטת-הועדה-1.pdf


נספח-ד-מחוון-לוועדת-קבלה-1.pdf


מסע-לקוח-להכשרת-מנהלי-עבודה-בניין-ובנייה-הנדסית-ובמנהלי-עבודה-כבישים-תשתיות-ופיתוח-1.pdf


נגישות