הגשת ערר לוועדת הערר לעיצומים כספיים

שירות זה מאפשר למעסיקים, שהוטלו עליהם עיצומים כספיים בעקבות הפרה של חוקי עבודה, להגיש בקשה לערר על החלטת הממונה.

טופס-המצאה-אלקטרוני-1.docx


נגישות