הגשת ערר על החלטת רשות המסים לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020

שירות זה מאפשר להגיש ערר למשרד המשפטים על החלטת רשות המיסים בנוגע למענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות לפי סימן א' לחוק וכן למענק סיוע בשל פגיעה ממושכת לפי סימן ב' לחוק.

טופס-נימוקי-ערר-לדוגמה-1.docx


טופס-בקשה-לקיום-דיון-בדלתיים-סגורות-1.docx


טופס-בקשה-להגשת-ערר-שלא-באמצעים-מקוונים-1.docx


טופס-בקשה-להארכת-מועד-להגשת-ערר-1.docx


בקשה-למשיכת-ערר-1.docx


בקשה-לדחיית-דיון-או-שינוי-מועד-1.docxנגישות