הגשת ערר על החלטת רשות המסים לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי (חרבות ברזל – הוראת שעה) התשפ"ד 2023

שירות זה מאפשר להגיש ערר למשרד המשפטים על החלטת רשות המסים בהשגה בתביעה לפיצויי נזק עקיף – הוצאות מזכות (מסלול כלל ארצי)

נימוקי-ערר-לדוגמה-1.docxבקשה-לדחייה-או-שינוי-מועד-דיון-1.docx


בקשה-לקיום-דיון-בדלתיים-סגורות-ואיסור-פרסום-בהתאם-להוראות-סעיף-25-לחוק-בתי-דין-מינהליים-תשנב-1992-1.docx


בקשה-לביטול-ערר-1.docx


בקשת-הארכת-מועד-להגשת-ערר-1.docx


בקשה-להגשת-ערר-שלא-באמצעים-מקוונים-1.docx


נגישות