הגשת ערר על החלטת שירות התעסוקה לפי חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020

שירות זה מאפשר להגיש ערר לבית הדין (ועדת ערר) מענק לעידוד תעסוקה – קורונה על החלטה שניתנה על ידי שירות התעסוקה בעניין זכאות לקבלת מענק לעידוד תעסוקה למעסיקים העומדים בתנאים שנקבעו בחוק בשל משבר הקורונה.על מנת לבחון את זכאותכם להגיש ערר על החלטת שירות התעסוקה בעניין מתן מענק עידוד בשל מגפת הקורונה, יש לענות על השאלות הבאות:
נגישות