הגשת תביעת חוב

שירות זה מאפשר לנושים להגיש לממונה תביעת חוב נגד חייבים, בהליך פשיטת רגל או פירוק חברה או חדלות פירעון של חייבים יחידים או תאגידים.

ייפוי-כוח-להגשת-תביעת-חוב-1.pdf


מדריך-להגשת-תביעת-חוב-רגילה-מקוונת-1.pdf


הגשת-תביעת-חוב-קופת-גמל-1.xlsx


הגשת-תביעת-חוב-טופס-ידני-1.pdf


מושגים-בתביעות-חוב-1.pdf


נגישות
×