הגשת תלונה על יבוא בהיצף

שירות זה מאפשר ליצרנים מקומיים המייצגים ענף יצרני בארץ, להגיש תלונה לממונה על היטלי סחר, נגד יבואנים ונגד יצרנים זרים, בשל יבוא מוצר או מוצרים במחירי היצף או במחיר נתמך, הגורמים נזק לתעשייה המקומית.

Antidumping-Duty-Questionnaire-1.docx


שאלון-ליבואן-היטל-הגנה-1.docx


שאלון-למתלונן-היצף-1.docx


שאלון-מבקש-היטל-ביטחה-1.docx


שאלון-ליבואן-היצף-1.docx


נגישות