הגשת תצהיר על עמידת העסק בדרישות הכבאות ("מסלול תצהיר")

שירות זה מספק מידע למבקשי רישיון עסק כיצד להגיש תצהיר עמידה בדרישות הכבאות ב"מסלול תצהיר".

חוברת-הדרכה-על-מסלול-בתצהיר-1.pdf


נגישות