הודעה למפעל מוטב / מאושר בדבר החלת הוראות מפעל מועדף (טופס 908)

שירות זה מאפשר להגיש טופס 908 בדבר הודעה על ויתור על ההטבות כמפעל מאושר או מוטב, והחלת מסלול המפעל המועדף בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון.

חוזר-מס-הכנסה-מס-32012-–-תיקון-מס-86-לחוק-עידוד-השקעות-הון-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-908-הודעה-למפעל-מוטב-מאושר-בדבר-החלת-הוראות-מפעל-מועדף-1.docx


נגישות