הודעה על הוספת תחום, שינוי כתובת, הוספת סניף, החלפת ערבויות (חשבון בנק), שינוי שם חברה/עסק

שירות זה מאפשר לקבלני שירות או לקבלני כוח אדם, להגיש בקשה למשרד העבודה על הוספת תחום, שינוי כתובת משרדי החברה/עסק, הוספת סניף, על החלפת ערבויות (חשבון בנק), על שינוי שם חברה/עסק.

רשימת-בעלי-תפקידים-בכירים-1.xls


נגישות