הודעה על העברת נכסים הפטורה ממס לחברה (טופס 1512)

השירות נועד להודיע לרשות המסים על העברת נכס לחברה, בהתאם לסעיף 104ז לפקודת מס הכנסה, בתנאים שאמורים להקנות פטור ממס. כמו כן הוא מאפשר להגיש בקשה לקבלת הפטור. 

טופס-מונגש-1512ג-העברת-נכסים-ברי-פחת-עי-מספר-יחידים-1.docx


נגישות