הודעה על הפסקת פעילות של קבלני כוח אדם או קבלני שירות

שירות זה מאפשר לקבלני כוח אדם או לקבלני שירות, להודיע למינהל הסדרה ואכיפה, על אי-חידוש רישיון הקבלן שברשותם.

רשימת-גמר-חשבון-1.xlsx


ריכוז-תביעות-עובדים-1.xlsx


תצהיר-סגירה-חתום-עי-עוד-1.docx


נגישות