הודעה על ייבוא מקביל על בסיס אישור התאמה

השירות מאפשר ליבואנים שלא נמצאים בהסדר עם יצרן התמרוק, להודיע על יבוא מקביל על סמך אישור התאמה לתמרוק ייחוס - תמרוק שכבר יש לו רישיון.

הצהרה-לרישום-במרשם-העוסקים-1.pdf


תצהיר-לרישום-נציג-אחראי-במאגר-1.pdf


הנחיות-לרישום-במרשם-העוסקים-רישום-במאגר-נציגים-אחראים-והגשת-הודעה-על-קבלת-אישור-התאמה-יבוא-מקביל-1.pdf


נגישות
×