הודעה על מכירת זכויות במקרקעין לפי חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה – (טופס 7039)

שירות זה מאפשר להגיש נספח להצהרה על מכירת זכות במקרקעין לפי חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה, המזכה בפטור ממס שבח ובשיעור מס רכישה מופחת.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-7039-הודעה-על-מכירת-זכויות-במקרקעין-לפי-חלק-ה2-לפקודת-מס-הכנסה-1.docx


נגישות