הודעה על מכירת נכס על פי סעיף 91 לפקודת מס הכנסה (טופס 1399)

שירות זה מאפשר לבעלי מניות ולבעלי עסק לדווח על מכירת נכס, החייב בדיווח על פי סעיף 91 לפקודת מס הכנסה.

הודעה-על-מכירת-נכס-על-פי-סעיף-91-לפקודת-מס-הכנסה-לשנת-2023-טופס-1399-ליחיד-1.pdf


הודעה-על-מכירת-נכס-על-פי-סעיף-91-לפקודת-מס-הכנסה-לשנת-2023-טופס-1399-לחברה-1.pdf


הודעה-על-מכירת-נכס-על-פי-סעיף-91-לפקודת-מס-הכנסה-לשנת-2021-טופס-1399-לחברה-1.pdf


הודעה-על-מכירת-נכס-על-פי-סעיף-91-לפקודת-מס-הכנסה-לשנת-2020-טופס-1399-ליחיד-1.pdf


הודעה-על-מכירת-נכס-על-פי-סעיף-91-לפקודת-מס-הכנסה-לשנת-2020-טופס-1399-לחברה-1.pdf


הודעה-על-מכירת-נכס-על-פי-סעיף-91-לפקודת-מס-הכנסה-לשנת-2019-טופס-1399-ליחיד-1.pdf


הודעה-על-מכירת-נכס-על-פי-סעיף-91-לפקודת-מס-הכנסה-לשנת-2019-טופס-1399-לחברה-1.pdf


הודעה-על-מכירת-נכס-על-פי-סעיף-91-לפקודת-מס-הכנסה-לשנת-2018-טופס-1399-ליחיד-1.pdf


הודעה-על-מכירת-נכס-על-פי-סעיף-91-לפקודת-מס-הכנסה-לשנת-2018-טופס-1399-לחברה-1.pdf


מונגש-לתוכנת-הקראה-הודעה-על-מכירת-נכס-על-פי-סעיף-91-לפקודת-מס-הכנסה-לשנת-2023-טופס-1399-ליחיד-1.docx


מונגש-לתוכנת-הקראה-הודעה-על-מכירת-נכס-על-פי-סעיף-91-לפקודת-מס-הכנסה-לשנת-2023-טופס-1399-לחברה-1.docx


מונגש-לתוכנת-הקראה-הודעה-על-מכירת-נכס-על-פי-סעיף-91-לפקודת-מס-הכנסה-לשנת-2020-טופס-1399-ליחיד-1.docx


מונגש-לתוכנת-הקראה-הודעה-על-מכירת-נכס-על-פי-סעיף-91-לפקודת-מס-הכנסה-לשנת-2020-טופס-1399-לחברה-1.docx


נגישות