הודעה על פעולות בנייה ומינוי (או החלפת) מנהל עבודה באתר

השירות מאפשר למבצע בנייה להודיע למינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית על ביצוע עבודות הבנייה, וכן על מינוי או החלפה של מנהל עבודה.

הודעה-על-פעולות-בנייה-1.docx


נגישות