הודעה על פעולות שהן תכנון מס חייב בדיווח-מס הכנסה (טופס 1213)

טופס זה מיועד ליחידים/חברות אשר מבצעים פעולה אשר נמנית על אחד מ-13 המקרים המגדרים בטופס זה ומחייבים דיווח למס הכנסה במסגרת הדוח השנתי. 

טופס-1213-הודעה-על-פעולות-שהן-תכנון-מס-חייב-בדיווח-4.pdf


טופס-1213E-משולב-עברית-ואנגלית-הודעה-על-פעולות-שהן-תכנון-מס-חייב-בדיווח-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-1213E-משולב-עברית-ואנגלית-הודעה-על-פעולות-שהן-תכנון-מס-חייב-בדיווח-1.docx


נגישות