הודעה על פרישה מעבודה (טופס 161 חדש)

שירות זה מאפשר למעסיקים למלא את חובתם החוקית לדווח לרשות המסים על פרישת העובדים. הטופס יכלול את כל הסכומים והזכויות שהעמידו לרשות העובדים בפרישתם. השירות  מאפשר גם לעובדים למלא את בחירותיהם לגבי כספי הפיצויים שהמעסיקים העמידו לרשותם.

טופס-161-הודעה-על-פרישה-מעבודה-1.pdf


טופס-161-הודעה-על-פרישה-מעבודה-נגיש-1.docx


הנחיה-למעסיקים-1.pdf


נגישות