הודעה של בעלי זכות בקניין רוחני – סימן מסחר או זכות יוצרים או עיצוב רשום, על חשד להפרת הזכות

שירות זה מאפשר לבעלי זכות בקניין רוחני או למיופי כוחם, להודיע למנהל תחום קניין רוחני במינהל המכס, על חשד להפרת הזכות.

נוהל-קניין-רוחני-כולל-טפסי-ההודעות-וכתב-התחייבות-לשיפוי-1.pdf


כתב-התחייבות-לשיפוי-קניין-רוחני-1.pdf


טופס-הודעה-של-בעל-סימן-מסחר-1.pdf


הודעה-של-בעל-עיצוב-רשום-1.pdf


הודעה-של-בעל-זכות-יוצרים-1.pdf


נגישות