הודעה שנתית לחברה מתחילה (טופס 5952 א)

שירות זה מאפשר להגיש הודעה שנתית של חברה מתחילה (טופס 5952א). טופס זה ימולא על ידי חברה מתחילה ויוגש על ידיה יחד עם הדו"ח השנתי.

חוזר-מס-הכנסה-22017-1.pdf


נגישות