הודעת חברה משפחתית על החלפת נישום מייצג (טופס 2586)

שירות זה מאפשר להודיע על שינוי זהות נישום מייצג (הכנסות החברה יצורפו לדו"ח על הכנסותיו). 

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-מס-הכנסה-2586-הודעת-חברה-משפחתית-על-החלפת-נישום-מייצג-1.docx


נגישות