הודעת חברה על הפסקת ההכרה בה כחברה משפחתית (טופס 2590)

הודעה המוגשת על ידי החברה על הפסקת מעמדה כמשפחתית החל משנת המס הבאה.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-2590-הודעת-חברה-על-הפסקת-ההכרה-בה-כחברה-משפחתית-1.docx


נגישות