הזמנת תיק חברה, שותפות או חברה לתועלת הציבור

שירות זה מאפשר לכל אדם לעיין במסמכים המצויים בתיק חברה, שותפות או חברה לתועלת הציבור.

מדריך-הורדת-תיק-תאגיד-1.pdf


בקשה-להזמנת-מסמכים-מאומתים-מתיק-חברה-1.docx


בקשה-להזמנת-מסמכים-מאומתים-מתיק-שותפות-1.docx


נגישות