היטל נפט ומשאבי טבע

שירות זה מאפשר לקבל טפסים לצורך תשלומי היטל נפט ומשאבי טבע (טפסים: 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5909, 5911, 5912, 5913, 5914, 5915)

טופס-5901-לשנת-2021-1.pdf


טופס-5901-לשנת-2020-1.pdf


טופס-5901-לשנת-2019-1.pdf


טופס-5901-לשנת-2018-1.pdf


טופס-5901-לשנת-2017-1.pdf


טופס-5901-לשנת-2016-1.pdf


טופס-5901-לשנת-2021-מונגש-לתוכנות-הקראה-1.docx


טופס-5901-לשנת-2020-מונגש-לתוכנות-הקראה-1.docx


טופס-5901-לשנת-2019-מונגש-לתוכנות-הקראה-1.docx


טופס-5901-לשנת-2018-מונגש-לתוכנות-הקראה-1.docx


טופס-5901-לשנת-2017-מונגש-לתוכנות-הקראה-1.docx


טופס-5912-לשנת-2021-1.pdf


טופס-5912-לשנת-2020-1.pdf


טופס-5912-לשנת-2019-1.pdf


טופס-5912-לשנת-2018-1.pdf


טופס-5912-לשנת-2017-1.pdf


טופס-5912-לשנת-2016-1.pdf


טופס-5912-לשנת-2021-מונגש-לתוכנות-הקראה-1.docx


טופס-5912-לשנת-2020-מונגש-לתוכנת-הקראה-1.docx


טופס-5912-לשנת-2019-מונגש-לתוכנת-הקראה-1.docx


טופס-5912-לשנת-2018-מונגש-לתוכנת-הקראה-1.docx


טופס-5913-לשנת-2021-1.pdf


טופס-5913-לשנת-2020-1.pdf


טופס-5913-לשנת-2019-1.pdf


טופס-5913-לשנת-2018-1.pdf


טופס-5913-לשנת-2016-1.pdf


טופס-5913-לשנת-2017-1.pdf


טופס-5913-לשנת-2021-מונגש-לתוכנות-הקראה-1.docx


טופס-5913-לשנת-2020-מונגש-לתוכנת-הקראה-1.docx


טופס-5913-לשנת-2019-מונגש-לתוכנת-הקראה-1.docx


טופס-5913-לשנת-2018-מונגש-לתוכנת-הקראה-1.docx


טופס-5914-לשנת-2021-1.pdf


טופס-5914-לשנת-2020-1.pdf


טופס-5914-לשנת-2019-1.pdf


טופס-5914-לשנת-2018-1.pdf


טופס-5914-לשנת-2017-1.pdf


טופס-5914-לשנת-2016-1.pdf


טופס-5914-לשנת-2021-מונגש-לתוכנות-הקראה-1.docx


טופס-5914-לשנת-2020-מונגש-לתוכנת-הקראה-1.docx


טופס-5914-לשנת-2019-מונגש-לתוכנת-הקראה-1.docx


טופס-5914-לשנת-2018-מונגש-לתוכנת-הקראה-1.docx


טופס-5911-פתיחת-תיק-לבעל-זכות-לניצול-משאב-טבע-1.pdf


טופס-5915-לשנת-2021-דוח-לחישוב-סכום-המקדמה-של-בעל-זכות-לניצול-משאב-טבע-1.pdf


טופס-5915-לשנת-2020-דוח-לחישוב-סכום-המקדמה-של-בעל-זכות-לניצול-משאב-טבע-1.pdf


טופס-5915-לשנת-2021-מונגש-לתוכנות-הקראה-1.docx


טופס-5915-לשנת-2020-מונגש-לתוכנת-הקראה-1.docx


טופס-5907-דוח-על-תשלום-תשלום-נגזר-וניכוי-היטל-במקור-1.pdf


מונגש-לתוכנת-הקראה-טופס-5907-דוח-על-תשלום-תשלום-נגזר-וניכוי-היטל-במקור-1.docx


טופס-5907-לשנת-2021-דוח-על-תשלום-תשלום-נגזר-וניכוי-היטל-במקור-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-5907-לשנת-2021-דוח-על-תשלום-תשלום-נגזר-וניכוי-היטל-במקור-1.docx


טופס-5908-במ-נספח-א1-לדוח-מקדם-היטל-ודוח-רווחי-נפט-שערוך-מקדמות-היטל-אשר-שולמו-בשנת-המס-עי-בעל-מיזם-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-5908-במ-נספח-א1-לדוח-מקדם-היטל-ודוח-רווחי-נפט-שערוך-מקדמות-היטל-אשר-שולמו-בשנת-המס-עי-בעל-מיזם-1.docx


טופס-5908-תנ-נספח-א2-לדוח-מקדם-היטל-ודוח-רווחי-נפט-שערוך-היטל-אשר-נוכה-במקור-מתשלום-נגזר-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-5908-תנ-נספח-א2-לדוח-מקדם-היטל-ודוח-רווחי-נפט-שערוך-היטל-אשר-נוכה-במקור-מתשלום-נגזר-1.docx


טופס-5909-דוח-לחישוב-סכום-המקדמה-לתשלום-של-בעל-זכות-נפט-של-מיזם-נפט-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-5909-דוח-לחישוב-סכום-המקדמה-לתשלום-של-בעל-זכות-נפט-של-מיזם-נפט-1.docx


נגישות