היתר להעסקת עובדים פלשתינאים בענף התעשייה והשירותים

שירות זה מאפשר למעסיקים להגיש בקשה לקבלת היתר להעסקת עובדים פלשתינאים בתחום התעשייה והשירותים, המועסקים בישראל כדין (לא כולל אזור התעשייה עטרות).

טופס-הבקשה-לקבלת-היתר-להעסקת-עובדים-פלשתינאים-בענף-התעשייה-והשירותים-1.pdf


נגישות