הכשרת רענון תקופתית לבעלי רישיון לכלי ירייה פרטי

שירות זה מדריך כיצד לעבור הכשרת רענון תקופתית במטווח בכלי ירייה פרטי, הנדרשת בשנה השנייה לתקופת תוקף הרישיון

הצהרת-בריאות-6.pdf


הצהרה-על-המצב-הבריאותי-של-מחזיק-הרישיון-3.pdf


תרשים-המציג-את-מחזור-הכשרות-הרענון-התקופתיות-לבעלי-רישיון-לכלי-ירייה-פרטי-1.jpg


נגישות
×