הליך קבלת רישיון מודד או מודדת

שירות זה מספק מידע על התהליך הנדרש להוצאת רישיון מודד או מודדת.

הודעה-על-שינוי-בתכנית-הבחינות-1.pdf


בקשה-להירשם-כמתאמן-1.docx


טופס-אישור-על-קבלת-מתאמן-1.doc


הודעה-על-גמר-התאמנות-1.doc


דין-וחשבון-על-התאמנותו-1.doc


טופס-תיאור-התקדמות-המתאמן-בעבודתו-1.xlsx


זמנים-למתן-מענה-לפניות-בקשר-לרישום-מודדים-1.pdf


הקלות-למתאמנים-במקצוע-המדידה-בעקבות-מלחמת-חרבות-ברזל-1.pdf


נגישות