הנפקת תעודות ורישיונות לחובבי רדיו

שירות זה מספק מידע על הנפקת תעודות חובב רדיו, רישיונות תחנה ואישורי שחרור מהמכס של ציוד חובבי רדיו. בנוסף, מספק השירות מידע על המרת רישיונות חובבי רדיו זרים לרישיונות ישראליים ובחינות דרגה, אישור של פעילות חובבי רדיו מחוץ לארץ ופעילות מול גופי תקשורת בינלאומים.

טופס-בקשת-בחינה-לחובבי-רדיו-1.docx


הצהרת-שמירה-על-סודיות-1.docx


בקשה-לרישיון-לחובבי-רדיו-או-עדכון-פרטי-רישיון-1.docx


RECIPROCAL-AMATEUR-RADIO-LICENCE-1.docx


טופס-הבקשה-לאות-קריאה-זמני-חד-פעמי-מיוחד-1.docx


טופס-פרטים-אישיים-1.docx


הצהרת-חובב-רדיו-לאחריות-על-תחנת-חובב-רדיו-מועדון-1.docx


תהליך-קבלת-רישיון-להפעלת-לווין-עבור-חובבי-רדיו-1.docx


תנאי-הועדה-והקצאה-של-פסי-תדרים-לשימוש-חובב-רדיו-בארץ-1.pdf


שאלות-לדוגמא-בבחינת-משרד-התקשורת-לחובב-רדיו-בדרגה-א-1.pdf


שאלות-לדוגמא-בבחינת-משרד-התקשורת-לחובב-רדיו-בדרגה-ב-1.pdf


שאלות-לדוגמא-בבחינת-משרד-התקשורת-לחובב-רדיו-בדרגה-ג-1.pdf


נגישות