העברת מניות בחברה באזור יהודה ושומרון

שירות זה מאפשר לדווח על העברת מניות בחברה פרטית הרשומה באזור יהודה ושומרון, מבעלי מניות קיימים בחברה שהם אדם או תאגיד אל מקבלי המניות שהם אדם או תאגיד.

תצהיר-בדבר-הימצאות-נכסי-דלא-ניידי-בבעלות-החברה-1.docx


טופס-העברת-מניות-1.docx


טופס-בקשה-למתן-רישיון-עסקה-במניות-1.docx


נגישות