הפקדת מסמך הבעת רצון

שירות זה מאפשר להפקיד מסמך הבעת רצון בידי האפוטרופוס הכללי 

חוק-הכשרות-המשפטית-והאפוטרופסות-תיקון-מס-18-התשעו-2016-1.pdf


مستند-الإعراب-عن-الرغبة-1.docx


Form-C-Expression-of-wishes-document-1.docx


הפקדה-של-ייפוי-כוח-מתמשךמסמך-הנחיות-מקדימות-לצורך-מינוי-אפוטרופוסמסמך-הבעת-רצון-באמצעות-אתר-ממשל-זמין-מדריך-2.pdf


הצהרה-על-ביטול-או-פקיעה-של-ייפוי-כוח-מתמשך-ייפוי-כוח-רפואי-מסמך-הנחיות-מקדימות-למינוי-אפוטרופוס-או-מסמך-הבעת-רצון-מדריך-1.pdf


נגישות
×