הפקת חשבוניות I על ידי עוסקים ישראלים ללקוחות פלסטינים

שירות זה מחליף את השיטה הקיימת - המבוססת על חשבוניות נייר שמוקצות לעוסקים ישראלים, ומיועד להפקת חשבונית התחשבנות (I) ללקוחות פלסטינים באופן עצמאי ומקוון. לפי המהלך המתואם עם מתאם הפעולות בשטחים (מתפ"ש) ומשרד הביטחון, עוסקים שיעברו לשיטה החדשה לא יפנו להקצאת חשבוניות ממשרד מע"מ.
נגישות