הצהרה בדבר בחירת בן זוג רשום (טופס 4435)

טופס זה מיועד לנישומים נשואים המבקשים להודיע בדבר בחירת בן הזוג הרשום בתיק מס הכנסה.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-4435-הצהרה-בדבר-בחירת-בן-זוג-רשום-1.docx


נגישות