הצהרה בדבר קבלת "תשלום נגזר" ובקשה להקטנת שיעור ניכוי היטל במקור (טופס 5906)

הצהרה על קבלת "תשלום נגזר" ובקשה להקטנת שיעור ניכוי היטל במקור על-ידי המקבל. 

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-5906-הצהרה-בדבר-קבלת-תשלום-נגזר-ובקשה-להקטנת-שיעור-ניכוי-היטל-במקור-1.docx


טופס-5906-הצהרה-בדבר-קבלת-תשלום-נגזר-ובקשה-להקטנת-שיעור-ניכוי-היטל-במקור-1.pdf


נגישות