הצהרה בשל העברה של אמצעי שליטה בבעל רישיון למחסן רשוי (טופס 469)

שרות זה מאפשר להגיש בקשה לשינוי בהחזקות באמצעי השליטה  בחברה המפעילה מחסן רשוי.

טופס-469-הצהרה-בשל-העברה-של-אמצעי-שליטה-בבעל-רישיון-למחסן-רשוי-1.pdf


נגישות