הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת – (טופס 7914)

שירות זה מאפשר להגיש נספח להצהרה על מכירת דירת מגורים מזכה חייבת בלינאריות מוטבת. הטופס מוכיח שהדירה עומדת בהגדרת דירה מזכה.

טופס-7914-מונגש-לתוכנות-הקראה-הצהרה-לצורך-חיוב-במס-שבח-מקרקעין-במכירת-דירת-מגורים-מזכה-חייבת-1.docx


נגישות
×