הצהרה על הלוואות בעסקאות בינלאומיות (נספח לדו"ח השנתי) (טופס 1485)

דיווח פרטים על עסקת הלוואות בתנאים מסויימים עם צדדים קשורים בחו"ל.

חוזר-מס-הכנסה-132018-1.pdf


נגישות