הצהרה על יבוא אישי של טובין (סחורות) (טופס 130)

שירות זה מאפשר למייבאים מוצרים לשימוש עצמי להצהיר על תכולת המשלוח: מהות החפצים, כמותם וערכם, כאשר לא מצורפת למשלוח, חשבונית עם הפירוט המלא של החפצים המיובאים. 

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-130-הצהרה-על-יבוא-אישי-של-טובין-סחורות-1.docx


נגישות