הצהרה על עסקאות בינלאומיות (נספח לדו"ח שנתי) (טופס 1385)

דיווח פרטים על עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל

חוזר-מס-הכנסה-32018-1.pdf


חוזר-מס-הכנסה-112018-1.pdf


חוזר-מס-הכנסה-122018-1.pdf


נגישות